Дамски клуб Ахинора

Дамски клуб “Ахинора” е най-работещата структура при НЧ “Ахинора – 2006 г.” Той бе учреден през 1998 год. Вече 23 години амбициозните и сърцати дами от клуба водят пълноценен и осмислен живот. Предизвикателствата на времето и препятствията, които непрекъснато трябва да преодоляват, ги правят по-жизнени, по-одухотворени, позитивно настроени и отговорни. Остават верни на избрания девиз: “По-умни, по-добри, по-здрави, по-красиви, по-сръчни и по-отговорни!” Нарекоха своя клуб с поетичното име Ахинора. Според едноименното сказание на Николай Райнов Ахинора е спътницата на хан Аспарух, която била пожертвана, за да я има България. Яворовките превърнаха наименованието “Ахинора” не само в запазена марка, а и в кауза. С богатата си и разнообразна дейност те непрекъснато отстояват правото и привилегията да се наричат Ахинори.

В дамски клуб “Ахинора” кипи активна дейност. Сбирките се провеждат всеки четвъртък. Всяка последна седмица от месеца в тях се включват и мъжете. На всяка от сбирките се прави преглед на периодичния печат. Особено внимание се отделя на статиите, в които е отразена дейността на читалището. Задълбочено се обсъжда съдържанието на всеки нов брой на читалищния вестник “Ахинора”, на в. “Наше село” – с. Кънчево, в. “Екзархантимовска светлина” – с. Екзарх Антимово и в. „Преславенски вести“ – с. Преславен.

Интересен момент от дейността на ДК “Ахинора” е прегледът на кореспонденцията. НЧ “Ахинора – 2006 г.” има много приятели от страната и от чужбина, и почти всеки ден получава писма. На сбирките те стават достояние на неговите членове. Дамите от клуб “Ахинора” преоткриха сладостта на литературните четения. Ще споменем само някои от четените и обсъждани литературни произведения: “Мълчаливи думи”, “Неспокоен залез” и “Обратният път на реката” на Василка Дойчева, “Исторически жени” на Йохан Шерр, “Видях го със сърцето си “ на Пенка Иванова, “Проникновения”, “Черна магия” и “Делнични мигове” на Анатолий Петров, “Светата Стара планина – всепокровителка българска” и “Мургашка легенда” на Петко Огойски, “Жития, Християнски празници. поучения” и “Обречени на забрава” на Надежда Любенова, “Страници от моя живот” на Илия Москов, “Прочул ми се е…” – биографичен очерк за Борис Машалов, “Усмивко звездна” и “Човешко пладне” на Евтим Калинов, “Ръка Илиева”, ”Вълна девета” и “Пролет листопадна” на Кирил Божинов, “Песните на моя народ” на Борислав Геронтиев, сборникът “Птици в нощта” на фондация интелектуален клуб “Космос” и мн. др.

Изнасят се беседи на патриотични, нравствени и здравни теми: “Българин да се наричам първа гордост е за мене”, “Родолюбие и толерантност”, “Да съхраним българското”, “Изкуството да обичаш”, “Превенция на инсулт и инфаркт”.

По здравните теми се канят медицински работници.

Много от сбирките са посветени на светли годишнини: на Пейо Яворов, на Христо Ботев, на Васил Левски, на Димчо Дебелянов, на Леда Милева, на народната певица Кичка Савова, на Борис Машалов, на Пенка Павлова…

На всяка сбирка се разглеждат и организационни въпроси, свързани с предстоящи читалищни прояви: честване на празници, участие във фолклорни събори, срещи със сродни читалища и клубове; след провеждането им се споделят впечатления от тях. На някои сбирки се провеждат срещи с изтъкнати творци на културата и представители на местната власт. Често гост е кметът, с когото се обсъждат наболелите проблеми на селото. Дамите се включват във всички инициативи за благоустрояването му и във всички кампании “Да изчистим България”.

Сбирките са място за честване на рождените дни. Всички ги използват, за да почерпят по радостни поводи или да раздадат – по скръбни. Свободните разговори в тях са с необятна тематика – от кулинарните и здравни рецепти през грижата за домашните животни до нашумелите български, турски и индийски сериали.

В дамския клуб е създадена перфектна организация. Всички дежурни изпълняват отговорно задълженията си. Сформирани са екипи, които подготвят читалищните празници.

Дамски клуб “Ахинора” поддържа контакти с други клубове от региона и страната, и участва във всички проведени общи инициативи. Представителна група от клуба се включи във Втората среща на дамските клубове “Кънчево 2008”.

На 9.01.2009 год. в хотел “Реал” – гр. Пловдив, се проведе Регионална конференция “Проблемите на жените от селата и малките градове на България”. След откриването Яна Маринова – ръководител на проекта “Жени – лидерки на промяната”, представи неговата реализация. След това бяха оповестени и петте, одобрени за финансиране плана за действие. НЧ “Ахинора – 2006 г.” бе представено от Пенка Иванова – координатор на плана за действие “Жените от Яворово – сръчни и умятни”, Мария Танева – член на екипа, и Райчо Стоев – кмет на селото. Реализацията на плана породи изключителен интерес у всички присъстващи. Раздадени бяха 20 сборника “Яворовката – сръчна и умятна”.

ДК “Ахинора” поддържа чудесни отношения с много клубове от региона и страната, и периодично си разменя гостувания с тях: с Клуб на пенсионера “Мъдрост”- гр. Мъглиж, с ДК “Зорница” – с. Винарово, с НЧ “Светлина” – с. Раданово, обл. Велико Търново, с Тракийско дружество “Фере” и НЧ “Тракия” – с. Ракитница”, с Клуб на пенсионера – гр. Чирпан, с ДК “Райна Княгиня” при НЧ “Св. Климент Охридски” – Стара Загора, с Женско дружество “Българка” при общинската организация на СОСЗР – гр. Стара Загора, с Клуб “Родолюбци “ – с. Калояновец, с НЧ “Н.Й. Вапцаров” – с.Екзарх Антимово, с пенсионерския клуб в с. Самоводене, обл. Велико Търново, с ДК “Райна Княгиня” – С. Свобода, с ДК “Радост” – с. Могилово, с ДК “Надежда” – с. Хрищени и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *