Лазаровден в село Яворово

В миналото Лазаровден е бил един от най-атрактивните пролетни празници в с. Яворово. На този ден девойки на възраст до 15 години, в групи по десетина, пременени и накичени с цветя, влизали във всеки дом и с подходящи песни и специфични танци благославяли живеещите там. Иванка Иванова Гочева изпя лазарските песни, характерни за Яворово и региона. Записани са от Донка Дончева Господинова.


Песен, която се пее на влизане в двора

Изгряла ми е ясна звезда,
ясна звезда, ясен ми месец.
То не е било ясна ми звезда,
ясна ми звезда, ясен ми месец.
А най ми е била малка ми мома,
малка ми мома, мома лазарка.

Песен за дом, в който има малко момиченце

Мари моме мъничка
що не си двори помела?
Лазара ли си чакала,
Лазар да ги помете?
Лазар е веднъж в година
като ружа в градина.

Песен за дом, в който има малко дете

Заспало е детенце
на майка си на ръце,
на баща си на крака.
Майка му го будеше:
„Стани, стани детенце
да погледаш лазарки
как хубаво играят –
с жълти чехли потропват,
шити поли развяват.“

Песен за дом, в който има търговец

Прекупил ми е Кара Димитър
петстотин кила вино червено,
шестотин кила бистра ракия.
Тръгнал Димитър да ги продава.

Песен за дом, в който има млада невеста

Тука лани дойдохме
стара баба найдохме –
неметени дворове,
нередени столове.
Тази година дойдохме,
млада булка найдохме –
пометени дворове,
подредени столове.

Песен за мома и момък, които се харесват

Кои са тези дворове,
тези дворове момини?
Коя ги мома метеше?
Пенка ги мома метеше.
Че кой ги момък градеше?
Иван ги момък градеше.

Песен за дом, в който живеят възрастни хора

Седнал Мильо да вечеря
на сребърна паралия
със неговите девет сина,
девет сина, девет снахи –
най-малката Кадън Мина,
Кадън Мина чаша държи
и на Мильо проговаря:
„Ой те тебе, свекър Мильо,
за теб в тая къща наша
Лазар вдига наздравица.
Да сме живи, да сме здрави,
до година, до амина!

Песен за дом, в който има малко момче

Юначе, юначе, не криви калпаче
из малките моми, из по-големите!
Защо конче яздиш зарад мойто венче,
зарад мойто венче, зарад зеленото,
зарад зеленото, зарад кървеното?

Песен за дом, в който има юноша

Провикна се, провикна се Иван от планина.
Много здраве, много здраве на мойта майка.
Тя да стане, тя да стане, сутринта по-рано,
че да иде, че да иде в Иванова гора.
Да набере, да набере ситни, едри китки,
да ги дава, да ги дава на моми и момци.
Те да помнят,
те да помнят Ваньо добър юнак!

Песен за дом, в който има мома

Тук ми казаха, Лазаре, мома хубава,
мома хубава, Лазаре, мома гиздава.
Я й кажете, Лазаре, навън да излезе,
навън да излезе, Лазаре, да я питаме,
да я питаме, Лазаре, годена ли е,
годена ли е, Лазаре, женена ли е?
Ако не е годена, Лазаре, да я посгодим.
Ако не е женена, Лазаре, да я оженим.
Да я оженим, Лазаре, на връх Великден,
на връх Великден, Лазаре, с червено яйце,
с червено яйце, Лазаре, със руйно вино.

Песен, която се пее на излизане от двора

Лазара си отива, тичайте го стигайте!
Ей го долу под село, де си кове кончето.

Снимка: Набор 1928 г. с г-жа Вяра Славова. Лазаруване.

Снимката е публикувана и на стр. 3 във Вестник „Ахинора“ брой 6 / Май 2002 г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *