Изграждане на „Паметник на загиналите във войните за национално обединение 62-яворовци“

Дейността по изграждане на паметника продължи близо 4 години. Ето кратка хронология на събитията… Статия в „Читалищен вестник“ за такава иницитива в гр. Никопол ни подтикна и ние да се заемем с подобно дело; На годишното отчетно събрание на Нч „Ахинора – 2006 г.” през януари 2017 год. идеята бе одобрена и читалищното настоятелство бе задължено веднага да предприеме необходимите действия; Бе установен контакт с … Continue reading Изграждане на „Паметник на загиналите във войните за национално обединение 62-яворовци“