Фолклорна група Ахинора

Групата за изворен фолклор “Ахинора” е създадена през 1998 година като художествен състав към неформалната тогава организация дамски клуб “Ахинора. В началото на 2006 година дамският клуб естествено прерасна в НЧ „Ахинора“. В групата през годините участваха повече от 25 жени: Керка Рашковска, Минка Кирева, Вълка Монева, Тодорка Петкова, Недялка Гьонева, Мария Танева, Анка Гьонева, Мария Иванова, Нанка Василева, Танка Тодорова, Ганка Пеева, Керка Тодорова, … Continue reading Фолклорна група Ахинора