Поздравителни и Благодарствени адреси

НЧ „Ахинора“ активно работи по дигитализиране на своя архив. По този повод ви представяме всички Поздравителни и Благодарствени адреси, които сме получили през годините от наши приятели, колеги и институции. От 2017 до момента От 2002 до 2016 година Continue reading Поздравителни и Благодарствени адреси

Група за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“

През 2018 год. към НЧ “Ахинора” бе създадена Група за традиционни и съвременни кулинарни изделия. Дамите от групата вече се изявиха на  конкурса за най-вкусно тестено изделие в Преславен, където спечелиха трето място и 5 кг брашно, и на фолклорния фестивал “С гозбите на баба” – Яворово 2018. Впечатляващо бе представянето на групата в селския двор на „Богородична стъпка“ през 2019 година. Сръчните и умятнияворовки … Continue reading Група за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“