Екип

Движеща сила на читалището…

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Пенка Манолова Иванова

Пенка Манолова Иванова е родена на 5.06.1940 год. в с. Горна Липница, област Велико Търново. Завършва основно образование в родното си село, средно – в гимназия „Бачо Киро“ – гр. Павликени, полувисше в Института за акушерки – гр. София, висше във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност “Български език и литература”, втора специалност “История”. Няколко години работи като акушерка в ПОБ – Стара Загора, а впоследствие като гимназиална учителка по български език и литература в ПГХП „Дм. Менделеев“ и СОУ „Васил Левски“ – базова учителка към ИПКУ „Д-р Минчо Нейчев“. След пенсионирането си се установява в родното село на съпруга си – Яворово, община Чирпан. Председател е на НЧ „Ахинора-2006“ и редактор на читалищния вестник „Ахинора“. Има публикации в сп. „Народна просвета“, сп. „Български език и литература“, литературния алманах „Хоризонт“, сп. „Библиотекар“, сборници на ИПКУ „Д-р Минчо Нейчев“, в. „Учителско дело“, в. „Септември“, в. „Старозагорски новини“, в. „Чирпански новини“, в. „Трета възраст“, в. “Над 55”, “Читалищен вестник” и др. Редактор е на книги, сред които издаденият с финансовата подкрепа на ЕС сборник с етнографски материали „Яворовката – сръчна и умятна“.


ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Славея Златева Генчева

Родена на 4.09.1964 год. в Симеоновград. Средно-специалното си образование придобива в Икономически техникум гр. Стара Загора, специалност „Отчетност и планиране на строителството и промишлеността“. Работи в Стандарт Профил.

Славея Генчева е член на НЧ „Ахинора-2006г.“ от 2020 год. На общо събрание през 2022 год. е избрана за член на Читалищното настоятелство, с пълно мнозинство.

Ралица Валентинова Дончева

Родена на 21.05.1989 год. в гр. Стара Загора. Средно-специалното си образование придобива в ПГСАГ „Лубор Байер“ Стара Загора, специалност „Геодезия“. Бакалавър „Публична администрация“ завършва във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Работи в „Тролейбусни и автобусни превози“ гр. Стара Загора.

Ралица Дончева е член на НЧ „Ахинора“ от 2022 година, през същата година е избрана и за член на Читалищното настоятелство с пълно мнозинство. Член е на Редакционната колегия на вестник „Ахинора“ и активно участва във Фолклорна група „Ахинора“.

Марийка Радева Колева

Родена на 22.08.1942 год. в с. Яздач, обл. Стара Загора. Основно образование завършва в родното си село. Трудовия си стаж натрупва в гр. Стара Загора – най-напред в „Комунални услуги“, а от 1970 год. – в „Средна гора“, цех „Мебели“. През 1977 г. излиза в пенсия и се завръща в с. Яворово. Член на НЧ „Ахинора-2006 г.“ от учредяването му. Оттогава е член и на Читалищното настоятелство. Марийка Колева активно участва в читалищния живот и в дейността на всички читалищни структури и художествени състави: Дамски клуб „Ахинора“, Фолклорна група “Ахинора“, Групата за народни обичаи и ритуали „Стихии“, Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“.

Добри Генчев Иванов

Роден на 5.08.1939 год. в с. Яворово. Основно образавание завършва в родното си село. Продължава образованието си УТР – Стара Загора, специалност „Готвач“. Впоследствие завършва СПТУ „Берое“, специалност „Студена обработка на метали“ и Механотехникума – същата специалност. Работи в завод „Светлина“, Хранмаш“ и 28 години в ЗЗУ – Стара Загора. Член на НЧ „Ахинора-2006 г“ от учредяването му. Оттогава е член и на Читалищното настоятелство. Включва се активно в дейността на клуба на мъжете и във всички читалищни инициативи. Няколко години участва във Фолклорна група „Ахинора“ и Групата за народни обичаи и ритуали „Стихии“.


ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

Иванка Нанева Димова

Родена на 8.01.1948 год. в с. Остра могила, обл.Стара Загора. Основно образование завършва в Пето основно училище – Стара Зягора, а средно в Механотехникума в същия град. Започва работа като чертожник в Проектен отдел на Азотно-торовия завод в Стара Загора. От 1977 до 1990 год. работи в ЗЗУ- Стара Загора, след което отново се връща в Азотно-торовия завод, където през 1999 год. се пенсионира. Член е на НЧ „Ахинора-2006 г.“ от 2011 година. През 2021 година е избрана за Председател на Проверителната комисия. Иванка Димова активно участва в читалищния живот като член на Дамски клуб „Ахинора“ и Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“.

Недялка Иванова Гьонева

Родена на 1.01.1943 год. в с. Арнаутито, обл. Стара Загора. Там завършва основното си образование и прекарва младежките си години. По-късно изкарва курс за шев и кройка в гр. Стара Загора. Двадесет и шест години работи в старозагорската фабрика „Наталия“. Впоследствие е трудоустроена и работи като портиер в завод „Червено знаме“. Пенсионира се през 1998 год. Недялка Гьонева е член на НЧ „Ахинора -2006 г“ от учредяването му. Оттогава е член и на Проверителната комисия. Тя активно работи във всички структури и художествени състави към читалището: Дамски клуб „Ахинора“, Фолклорна група „Ахинора“, Групата за народни обичаи и ритуали „Стихии“, Групата за традиционни съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“.

Мария Златанова Танева

Родена на 18 юни 1940 год. в с. Винарово. Основно образование завършва в родното си село, а средно – в гр. Стара Загора. Целия се трудов стаж натрупва като пощенски служител – отначало в с. Яворово, впоследствие в БТК „Далекосъобщения“. Член на НЧ „Ахинора-2006 г.“ от учредяването му. Оттогава е член и на Проверителната комисия. Мария Танева активно участва във всички читалищни инициативи и във всички читалищни структури: Дамски клуб „Ахинора“, Фолклорна група “Ахинора“, Групата за народни обичаи и ритуали „Стихии“ и Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“.


ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

Стефка Савова Антонова

Родена на 25.09.1989г. в Стара Загора. Средно-специалното си образование придобива в ПГСАГ „Лубор Байер“ Стара Загора, специалност „Геодезия“. Бакалавър „Компютърни системи и технологии“ и Магистър „Административна и информационна сигурност“ завършва в НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ Шумен.
От 1997 до 2010 г. танцува в ДЮФТА „Синчец“ с худ. ръководител Тенко Минчев при НЧ „Родина“ гр. Стара Загора. През 2010 г. е поканена за читалищен секретар на НЧ „Ахинора“ и приема с удоволствие поста от г-жа Христина Желева.
Към момента съчетава читалищната работа с тази във фирма „Бултех“ ООД гр. Стара Загора.


Председател на
Дамски клуб „Ахинора“

Янка Лилова Иванова

Родена на 4.01.1947 год. в с. Ясен, обл. Плевен. Основно образование придобива в родното си село, а средно – в гр. Плевен. До пенсионирането си работи като касиер. Преди десетина години семейството й се заселва в с. Яворово. Янка Иванова е член на Нч „Ахинора -2006 г.“ и на всички художествени състави към него: Фг „Ахинора“, Групата за художествено слово, народни обичаи и ритуали „Стихии“ и Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“. Като председател на ДК „Ахинора“, умело и отговорно организира неговата богата и разнообразна дейност.

Ръководител на
Фолклорна група „Ахинора“

Нанка Петрова Василева

Родена на 19.08.1942 год. в с. Арнаутито, обл. Стара Загора. Основно образование завършва в родното си село. През 1960 год. се омъжва за яворовеца Васил Демирев и става яворовка. Работи последователно в зеленчуковата градина в село Яворово, в Стройрайон – Стара Загора и цели 25 години в завод „Мебел“ – Стара Загора. Пенсионира се през 1997 год. и заедно със съпруга си се завръща в Яворово. Нанка Василева е член на Нч „Ахинора -2006 г.“ от учредяването му и е участник във всички художествени състави към него: Фг „Ахинора“, Групата за художествено слово, народни обичаи и ритуали „Стихии“ и Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“. Като ръководител на Фг „Ахинора“ има изключителни заслуги за завоюваните от нея отличия.

Ръководител на Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия
„Сръчни и умятни“

Руска Танева Ганчева

Родена на 9.07.1947 год. в село Яворово, обл. Стара Загора. Основно образование завършва в родното си село, а средно – в Техникума за обществено хранене – гр. Стара Загора. Работи като помощник готвач в завод „Фридрих Енгелс“ – гр. Казанлък и като галванотехник в цех на завод „Червено знаме“ – Стара Загора. Член е на Нч „Ахинора -2006 г. и участник във всички художествени състави към него: Фг „Ахинора“, Групата за художествено слово, народни обичаи и ритуали „Стихии“ и Групата за традиционни и съвременни кулинарни изделия „Сръчни и умятни“. Като ръководител на Групата успява да увлече дамите, които също са носители на много отличия.