Бабинден 2022

Българинът на този ден почита „бабата“, опитната жена, която е изпълнявала ролята на акушерка в миналото. Тогава „бабата“ става рано и посещава домовете на децата, които е изродила през годината, а понякога къпала до 40-ия ден – дотогава според българските вярвания не се е знаело дали детето принадлежи на този или на онзи свят. В къщите бабата идва с червен и бял конец, които завързва … Continue reading Бабинден 2022