с.Яворово

Разстояние от София: 209 км
Разстояние от Стара Загора: 19.8 км

Средна надморска височина: 240 м
Климат: преходно континентален
Почви: песъчлива, канелено горска, чернозем
Землище: 31,165 кв.км

Население: 140 (постоянен адрес) и 565 (настоящ адрес) към 15.06.2020 ГРАО

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВИТЕ ЯВОРОВЦИ

Уважаеми дами и господа!

Добре дошли в село Яворово!
Благодарим Ви, че избрахте да станете наши съселяни!
Село Яворово наистина е много добро място за живеене: тихо, спокойно, с мек климат (зиме не много студено, лете не много горещо), далече от централни пътища, съвсем близо до областния град Стара Загора. Местните жители обаче са предимно възрастни хара. Селото се нуждае от подмладяване.
Надеждата е във вас – млади, образовани, жизнено активни. Вие ще трябва да съхраните традициите на селото, да ги обогатите и да ги предадете на следващите поколения. Но преди всичко трябва да се запознаете с тях, да ги почувствате, да ги проучите. Това най-лесно може да се случи като се включите в читалищната дейност. Не се чувствайте в селото като гости. Елате при нас!
Заедно можем да направим много за Яворово!

С уважение,
Екипът на Народно читалище Ахинора-2006 г.


Виж още…