Летопис

Летописът на НЧ „Ахинора-2006г.“ се води от 31.01.2006 година, когато е създадено читалището. Тук може да видите сканирани първите страници на книгата. През годините в нея са писали Пенка Иванова, Донка Господинова, Радка Танева, Христина Желева и Стефка Антонова.


Знаем колко е важно Летописната книга да се списва на ръка, но предвид богатата културна дейност и напредналите технологии НЧ „Ахинора-2006 г.“ започна дигитален летопис от 2011 година.


Летописна книга 2023 г.


Летописна книга 2022 г.


Летописна книга 2021 г.


Летописна книга 2020 г.


Летописна книга 2019 г.


Летописна книга 2018 г.


Летописна книга 2017 г.


Летописна книга 2016 г.


Летописна книга 2012 г.


Летописна книга 2011 г.