Добре дошли

в Народно читалище „Ахинора-2006 г.“

…“В деня, когато дойдох по него в България, въведе ме Аспарух в дворец, съграден от гранит и дъб, – в покои, накитени с пъстри дъсчици, ме въведе той. И сложи ме върху легло от кожи на мечка. И украси лицето ми с венец от горски теменуги. Защото Ахинора е моето име, което значи „мирис на теменуги“…

Из „Сказание за Ахинора“ – Николай Райнов


НОВИНИ


КОМЕНТАРИ

  1. Много е хубаво да се запознаем с поприщата по нашите родни земи в историята… Кои са най-популярните дейности в с.…