Добре дошли

в Народно читалище „Ахинора-2006 г.“

…“В деня, когато дойдох по него в България, въведе ме Аспарух в дворец, съграден от гранит и дъб, – в покои, накитени с пъстри дъсчици, ме въведе той. И сложи ме върху легло от кожи на мечка. И украси лицето ми с венец от горски теменуги. Защото Ахинора е моето име, което значи „мирис на теменуги“…

Из „Сказание за Ахинора“ – Николай Райнов


Скъпи приятели,

Елате и изпейте най-звучните си песни, изиграйте най-темпераментните си танци и представете най-атрактивните си обичаи! Очакваме ви на

Седмия Национален Фолклорен Събор „С мирис на теменуги“ с. Яворово 2024

На темата: „Цветята и красотата на българската природа“ ще са подчинени САМО съпътстващите инициативи:

  • Конкурс за красиво и смислено подреждане на естествени цветя – свежи или сухи – икебана.
  • Конкурс за деца: Проучване на природни обекти (местности, кладенци, реки, язовири и други) с имена на цветя и представяне на тяхната история (мит, легенда, сказание).

    НОВИНИ


    КОМЕНТАРИ

    1. Много е хубаво да се запознаем с поприщата по нашите родни земи в историята… Кои са най-популярните дейности в с.…