Контакти

Народно читалище „Ахинора-2006 г.“

041 355 295
0896578113 / 0883495327
6240 с. Яворово, общ. Стара Загора

Банкова сметка

Банка ДСК
IBAN: BG19STSA93000014251958
BIC: STSABGSF

Пишете ни
    Последвайте ни в социалните мрежи

    Полезни връзки

    ➤  Община Стара Загора
    Регистър на Народните читалища
    Министерство на Културата