Среща-разговор със старозагорския поет Пенчо Пенчев

На 11.03.2023 год. гост на НЧ „Ахинора-2006 г.“ бе старозагорският поет Пенчо Пенчев. Срещата бе във връзка с Международния ден на жената и по повод излязлата през 2022 год. стихосбирка на поета „Така те помня“. Тя се състоя в уютната зала на ЕТ „Ники-Петър Спасов“. Отначало прозвучаха няколко стихотворения, поместени в книгата. Те създадоха вълнуваща поетична атмосфера. Изпълниха ги: Ралица Дончева, Стефка Антонова, Танка Тодорова, … Continue reading Среща-разговор със старозагорския поет Пенчо Пенчев

„Ръка Илиева“ – Кирил Божинов

Кирил Евгениев Божинов е роден на 20 март 1942 год. в с. Аспарухово, Ломска околия, сега област Монтана. През 1980 г. завършва Българска филология в Софийския университет  Св. Климент Охридски. До пенсионирането си е учител по роден език и литература по градчета и паланки, участ достойна за мъченическия жребий на българския интелигент. Пише стихове още от младини. Участва в литературни кръжоци в градовете: Враца, Елин … Continue reading „Ръка Илиева“ – Кирил Божинов

„Обречени на забрава“ – Надежда Любенова

През 2014 год. излезе от печат 19-та книга на пловдивската поетеса Надежда Любенова – „Обречени на забрава“. Тя съдържа 321 поетични къса, посветени на забравени герои и събития, които са чест за българския народ и българската история. Още в първото стихотворение авторката обосновава необходимостта от книги като нейната: Кой да направи днеска филм за Стряма, Белене, Персин, за лагери, съдби, затвори? А чакат кървави декори … Continue reading „Обречени на забрава“ – Надежда Любенова

„Неспокоен залез“ – Василка Дойчева

“Неспокоен залез” е повест за живота в малък провинциален град в последните години на тоталитарното общество и по време на така и несъстоялия се преход към демокрация. Авторката сама открива целите, които си е поставила: да разкаже как социалните промени неминуемо оставят отпечатък върху човешките съдби и характери; да покаже, че някои черти от характера никога не се променят; да запечата характерния градски жаргон, да … Continue reading „Неспокоен залез“ – Василка Дойчева

Поезия – Ботьо Буков

Стара Загора е поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, в Стара Загора са родени или работили автори, творчеството на които отдавна е надхвърлило националните ни граници: П. Р. Славейков, Кирил Христов, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Гео Милев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Д. Б. Митов, Никола Икономов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван … Continue reading Поезия – Ботьо Буков

Поезия – Йордан Атанасов

Стара Загора е поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, в Стара Загора са родени или работили автори, творчеството на които отдавна е надхвърлило националните ни граници: П. Р. Славейков, Кирил Христов, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Гео Милев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Д. Б. Митов, Никола Икономов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван … Continue reading Поезия – Йордан Атанасов

Поезия – Стайко Тополов

Стара Загора е поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, в Стара Загора са родени или работили автори, творчеството на които отдавна е надхвърлило националните ни граници: П. Р. Славейков, Кирил Христов, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Гео Милев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Д. Б. Митов, Никола Икономов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван … Continue reading Поезия – Стайко Тополов

Поезия – Виолета Бончева

Стара Загора е поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, в Стара Загора са родени или работили автори, творчеството на които отдавна е надхвърлило националните ни граници: П. Р. Славейков, Кирил Христов, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Гео Милев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Д. Б. Митов, Никола Икономов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван … Continue reading Поезия – Виолета Бончева

Поезия – Иван Енчев

Стара Загора е поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, в Стара Загора са родени или работили автори, творчеството на които отдавна е надхвърлило националните ни граници: П. Р. Славейков, Кирил Христов, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Гео Милев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Д. Б. Митов, Никола Икономов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван … Continue reading Поезия – Иван Енчев

Огънят в книгата на Ивелина Радионова „Писано с огън“

Заглавието на книгата интригува, защото и в пряк, и в преносен смисъл понятието „огън“ е многозначно. За какво всъщност става дума? За огъня в душите на героите или за огъня в душата на авторката? На огъня в буквалния смисъл на думата е посветен поставеният в средата на книгата разказ „Жарава“, в който писателката разкрива историята, смисъла и философията на нестинарството – това изключително явление в … Continue reading Огънят в книгата на Ивелина Радионова „Писано с огън“