Яворовските овчари

Иван Танев Иванов – през целия си живот е бил овчар. Има 45 години трудов стаж. Най-напред се грижи за овцете в собственото си стопанство. След това години наред е животновъд в ТКЗС. Обича животните, затова след пенсионирането си продължава да отглежда овце.

С болка споделя, че не е му е зачетен целият трудов стаж и не е получил полагащата му се пенсия. Внасял е млякото от овцете си в местния пунк, но не са му го заплатили. А е купувал фураж, за да храни животните. Затова се е наложило да ги продаде. Плакал е, когато се е разделял с тях.


Ноньо Коев Иванов – от дете се занимава с овчарлък. Целият му трудов стаж в ТКЗС е като животновъд. Открай време си пада по добитъка, обича животните, радва им се от сърце – сподели съпругата му. Но и той таи в душата си горчилка от незачетения труд –

 несправедливо години наред е воден не като животновъд, а като полевъд, което се е отразило на пенсията му. След пенсионирането си отглежда до 10-15 овце в личното си стопанство.


Георги Тотев Рашков – обича много животните. Петнадесет години работи като животновъд в ТКЗС заедно с Иван Ботев. След пенсионирането си отглежда до 20 овце в личното си стопанство. Преди четири години съпругата му се разболява и се налага да продаде животните си на Тоньо Иванов.

 С любов и възхищение говори за тях. Всичките близнят и имат вимета като крави. Тоньо ми благодари и ме черпи, че съм му продал такава стока. И добавя: Сега да има една сюрия, с удоволствие ще й шетам!


Иван Генчев Тъпанов – 14-годишен става овчар. Отначало се грижи за овцете в личното си стопанство. От 1955 година до пенсионирането си е животновъд в ТКЗС – отначало шилигар, а после овчар. И неговият труд не е зачетен – пенсията му е само 70 лв.

Много обича добитъка. Когато започнат да се багнят, става по няколко пъти през нощта. Като дете се радва на агънцата и яренцата. Миналата година мислехме да ги отвъдим, но той пак остави няколко шилета – разказа съпругата му. И тази година искам да оставя няколко за тамазлък, ама не ми дават – оплака се овчарят.

Информацията издири и записа Пенка Иванова през 2004 год.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *